De Bock Robert
Créer des formes, des lignes abstraites, expérimenter, chercher de nouvelles émotions par le biais d'un certain chaos sinon d'un chaos certain, faire naître la confusion, la collision des images et assister à leur énergie, voilà ce qui, à chaque nouvelle tentative me procure du plaisir. Het scheppen van abstrakte vormen en lijnen, het beproeven, het zoeken naar nieuwe emoties doorheen een soort chaos, zoniet een zekere chaos, het veroorzaken van verwarring, botsing van beelden en hun energie waarnemen, dit alles bezorgen mij bij elke nieuwe poging een vernieuwd plezier